Általános szerződési feltételek

A www.jazzfovaros.hu oldalon kétféle termék vásárlásra van lehetőség:

a.) belépőjegy
b.) közvetített szállásszolgáltatás

Az a.) esetben a www.jegy.hu oldal honlapunkba integrált szolgáltatása miatt az Interticket Kft-vel fogsz szerződni, a b.) esetben pedig közvetlenül az oldalt üzemeltető JAZZFŐVÁROS Kft-vel.

Fentiek értelmében a az ÁSZF csak a b.) pontban szereplő szállásrendeléssel kapcsolatos eseteket tárgyalja.

A www.jazzfovaros.hu oldal üzemeltetőjének (továbbiakban Szolgáltató) adatai:

Szolgáltató neve: JAZZFŐVÁROS Kft.
Adószám: 14587863-2-03
Cégjegyzékszám: 03-09-117329
Cégbíróság: Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága (6000 Kecskemét, Rákóczi út 7.)
Székhely és postai cím: 6000 Kecskemét, Csabagyöngye u. 71.
Képviseli: Dr. Ittzés Tamás ügyvezető

Rendelések

Minden rendelés kötelező érvényű és sem lemondani sem változtatni nem lehet. Internetes rendelésnél a vétel iránti kérelem több lépésben történik (szállás típusának, szoba típusának kiválasztása, majd az éjszakák megadása, a szálláshely kiválasztása, s a darabszám megadása, végül a Kosárba gomb megnyomása után a vásárlás esetleges folytatása, annak végeztével pedig a fizetési mód, s végül a vevői adatok megadása).

Fizetés

A fizetésre általában a bankkártya/hitelkártya javasolt (MasterCard, VISA) a barion.hu rendszerén keresztül, vagy a helyi bankszámlára történő előrefizetés (átutalás). Lehet még fizetni a PayPal rendszer használatával is, amihez nincsen szüksége a vásárlónak regisztrált PayPal-fiókra.

Szállítás, használat

Voucherként a rendelés kifizetésekor automatikusan küldött számla szolgál. A számlát elektronikusan és automatikusan küldi a rendszer, a számlázási folyamatban Szolgáltató közvetlenül nem vesz részt, ezért a számla, vagy bármilyen más, vásárlást igazoló okirat nem kerül postázásra. A kifizetett szolgáltatás (szállás, belépőjegy) igénybevételére a számla mint voucher jogosít. A szolgáltatást a honlapot üzemeltető Szolgáltató fizeti meg közvetlenül a szolgáltatást nyújtó (szálláshely, rendezvényszervező) számára, s ennek teljesítését Vevő számára garantálja (ld. köv. pont).

Szállásfoglalás menete, szolgáltatás garantálása

A szállást Vevő a Szolgáltató weboldalán keresztül rendeli meg az ott fellelhető adatok alapján, saját adatai megadásával. A szolgáltatásra vonatkozó adatok helyességéért Szolgáltató, a vevőadatok helyességéért Vevő felel, s garantálja azokat.

A szállás-szolgáltatást Szolgáltató közvetíti, s Szolgáltató áll kapcsolatban a kiválasztott szálláshellyel, s garantálja a szolgáltatást Vevő számára. Amennyiben időközben a Vevő által kiválasztott és kifizetett szolgáltatás nem lenne elérhető, Szolgáltató köteles azzal egyenértékű szállást Vevő rendelkezésére bocsátani, vagy visszafizetni a kifizetett teljes szolgáltatási díjat egyéb költségekkel és banki kamatokkal együtt.

Mivel a szállásrendelés a JAZZFŐVÁROS fesztiválhoz kapcsolódik, Szolgáltató a rendezvény elmaradása esetén is köteles Vevő számára 100%-os kártérítést nyújtani.

A kártérítési igényt Vevőnek Szolgáltató felé kell jeleznie a jazzfovaros@gmail.com címen, illetve levélben a JAZZFŐVÁROS Kft., 6000 Kecskemét, Csabagyöngye u. 71. címen a rendezvény elmaradását követő 30 napon belül.

Rendezvény programjának garantálása

Mivel a megrendelhető szállást Vevő vélhetően a JAZZFŐVÁROS fesztivál meglátogatása miatt igényli, fontos leszögezni a rendezvény esetleges programváltozásával kapcsolatban is néhány dolgot.

A szereposztásban vagy a programban történt kisebb vagy indokolt változtatásokra Szolgáltató fenntartja a jogot. Lemondás, vagy halasztás esetén, a változtatással kapcsolatosan keletkezett költségek (pl. utazás, szálloda, kezelési-, vagy szállítási költségek) nem lesznek megtérítve. A rendezvény teljes törlése esetén ld. az előbbi pontot.

Adatbiztonság

A vásárló beleegyezését adja/elfogadja, hogy az általa elektronikusan megadott adatokat Szolgáltató elektronikusan használja a szerződés teljesítése céljából. Beleegyezik továbbá, hogy ezen adatok Szolgáltatónak az adatvédelemre vonatkozó jogi rendelkezések és megkötések keretein belül továbbításra kerüljenek. A vásárló tudatában van annak, hogy jelen szerződés bármikor felmondható.

A www.jazzfovaros.hu tárhelyet a Médiacenter (www.mediacenter.hu) biztosítja, a honlap programozását (beleértve a rendeléssel kapcsolatos folyamatokat és a fizetéssel kapcsolatos integrációkat) az AB Holding (www.abholding.hu) végzi.

Az online fizetési folyamat nem Szolgáltató, hanem a fizetési folyamatban résztvevő cégek (PayPal, barion.hu, szamlazz.hu, simple – OTP Mobil Kft.) nagyfokú biztonsági rendszerein keresztül zajlik, arra Szolgáltatónak semmiféle ráhatása nincsen. A fizetést bonyolító, fent felsorolt cégek adataidra maximálisan vigyáznak, az adatvédelmi törvényben előírtakat túl is biztosítva tartják be. Sem a rendelési, sem a fizetési folyamat alatt megadott adataid nem kerülhetnek harmadik félhez.

Érvényesség, törvénykezés helye, törvény

Vitás esetben a törvénykezés helye a jogilag illetékes Kecskeméti Járásbíróság, s a magyar jog az irányadó.

 

Események, melyek indokolják a visszaváltást:

Betegség, baleset, terhesség, halál

• Olyan komoly betegség, komoly baleset, terhességi komplikációk, haláleset bekövetkezte, mely a szállásrendelés után derül ki, történik meg, akár a vásárlóval, akár az ugyanarra az eseményre szállást rendelt hozzátartozóval.

A visszaváltás csak akkor lehetséges ha a rendelés idején a vásárló személy egészséges volt. Ilyen esetben legfeljebb 6 személy együttes vásárlása után benyújtott visszaváltás lehetséges.

• Lelki sérülések esetében a visszaváltás csak akkor lehetséges, ha:
- pszichiáter igazolta a munkaképtelenséget vagy
- munkáltató igazolta a munkaképtelenséget.

• Krónikus betegség esetén visszaváltás csak akkor lehetséges ha igazolhatóan nem várt akut súlyosbodás miatt nem tud részt venni az eseményen.

• Terhesség esetén a visszaváltás csak akkor garantált,
- ha a terhesség a vásárlás után kezdődött és a terhesség 24. hete után kerül megrendezésre az esemény
- vagy ha a terhesség a vásárlás után kezdődött és a születendő gyermeket veszélyeztetné az eseményen történő részvétel.

Nyilvános közlekedési eszköz késedelme vagy meghibásodása esetén

• Ha az eseményen történő részvétel lehetetlen a tömegközlekedési eszköz késése miatt illetve annak meghibásodásából kifolyólag (pl. a beléptetés befejeződött, vagy az esemény véget ért stb.).

Saját jármű érkezés előtti meghibásodása

• Ha a saját gépjármű meghibásodik, vagy balesetet szenvednek utasai útban az esemény felé. Az indítókulcs elvesztése és az üzemanyag kifogyása nem jogosít visszaváltásra.

A rendezvényszervező által történő időpont módosítás

• Ha egy esemény vagy előadás időpontja megváltozik és a jegy érvényes az új időpontban megtartandó eseményre, de a jegytulajdonos az új időpontban nem tud résztvenni az eseményen. Az új előadás időpontjának közzétételétől számított 30 napon belül van lehetőség a visszaváltásra.

A rendezvény elmaradása a szervező fizetőképtelensége miatt

Ha a szervező fizetésképtelensége miatt törli a rendezvényt, úgy a vásárlónak az előadás dátumától számítva 30 napja van, hogy írásos formában visszafizetési igényét jelezze, mellékelve minden szükséges banki információt. Nem tudjuk figyelembe venni azokat a visszafizetési igényeket, amelyek a fent említett határidő után érkeznek be hozzánk.

Teendők betegség, baleset, illetve jegyelvesztés esetén

Az érintett személynek, amint lehetősége nyílik, írásos formában kell jelezni problémáját a JAZZFŐVÁROS Kft. felé (legkésőbb 30 perccel a rendezvény kezdetét megelőzően) a következő elérhetőségek valamelyikén:

- telefon: +36 20 336 4620
- email: jazzfovaros@gmail.com (legkésőbb a rendezvény napján 16 óráig, utána csak telefonon)

• Az érintett személy köteles minden tőle elvárható lépést megtenni, hogy megelőzze a káreseményt.

Az érintett személy köteles a szerződési kötelezettségének megfelelően teljes körűen informálni a JAZZFŐVÁROS Kft.-t.

Betegség, baleset esetén az érintett személynek gondoskodnia kell, hogy a kezelőorvos által kiadott részletes orvosi igazolást eljuttassa a JAZZFŐVÁROS Kft. részére.

Ajándékozás esetén a megajándékozott személy is érvényesítheti az igényét, amennyiben beküldi hozzánk a megfelelő dokumentumokat.

Ezek a dokumentumok a következők:
– eredeti jegy
– JAZZFŐVÁROS Kft. által kiadott számla/szállítólevél
– dokumentumok/ hivatalos tanúvallomások, amelyek igazolják az esetet (részletes orvosi igazolás, amely tartalmazza a diagnózist, munkáltató igazolása, rendőrségi jegyzőkönyv, haláleset igazolására halotti bizonyítvány másolata)

Kötelezettség megszegése

Ha az érintett személy megszegi valamely kötelezettségét, úgy a JAZZFŐVÁROS Kft. megvonhatja vagy megszakíthatja a szolgáltatást

A következő események nem képezik a visszatérítés jogalapját:

Megromlott egészségügyi állapot:
Ha betegség vagy egy baleset utóhatása alatt történik a jegyvásárlás, vagy tudomása van egy műtétről, orvosi beavatkozásról és nem épül fel egészségügyileg a rendezvény napjáig. Akkor is, ha a műtét utókezelései vagy az orvosi beavatkozás időpontja a jegyfoglalás után kerülnek lefixálásra és a jegyvásárló nem épül fel a rendezvény napjáig.

A Szolgáltató oldaláról történő lemondás:

Ha a Szolgáltató nem tudja, vagy csak részben tudja teljesíteni a szerződésben foglalt szolgáltatások feltételeit, vagy elmarad a rendezvény. Ilyen esetben a szervező köteles a saját szerződési feltételeinek megfelelően a vásárlónak a szállás (ill. jegy) árát megtéríteni.

• Amennyiben az érintett személyre igaz a következő felsorolás bármely sora, úgy nem jogosult a visszaváltásra:
– alkohol vagy drog fogyasztás
– öngyilkosság vagy öngyilkossági kísérlet
– sztrájkban, vagy civil zavargásokban történő részvétel
– gépjármű- és csónakversenyeken és edzéseken történő részvétel
– veszélyes tevékenységben való részvétel, ami kockázatnak teszi ki
– hanyagság vagy szándékosság 
– elkövetett bűncselekmény, vagy bűncselekmény kísérlet

• A következő események és következményeik esetén nincs visszaváltás: 
háború, terrortámadás, bármilyen civil zavargás, járvány, országos járvány, természeti katasztrófák

• Hivatalos eljárás következményei (vagyonelkobzás, letartóztatás, vagy kitoloncolás illegális tartózkodás miatt) nem minősülnek visszaváltást indokoló eseménynek

 

FOGALMAK

Kapcsolódó személyek
- rokonok (házastársak, szülők, gyerekek, após, anyós, nagyszülők és testvérek)
– a társ, a társ szülei és gyerekei
– kiskorúak felvigyázói, vagy rokonai

Szervező / Szolgáltató
Bármely üzlet/szervezet/cég, amely szerződés alapján nyújtja a rendezvény szolgáltatásait a szerződő félnek. A Szolgáltató jelen ÁSZF-ben a JAZZFŐVÁROS Kft.

Tömegközlekedési eszköz
Minden olyan megszokott útvonalon rendszeresen közlekedő tömegközlekedési eszköz, amely menetrend szerint közlekedik és fizető utasok szállítására alkalmas. A taxik és a bérelt autók nem minősülnek tömegközlekedési eszköznek.

Műszaki hiba / Meghibásodás
Minden hirtelen és váratlan járműhiba, amit elektromos vagy mechanikai üzemzavar okoz és az utazás megszakadásával jár. Pl. ha kitört a kerék, kifogyott a benzin, a slusszkulcs be lett zárva az autóba vagy lemerült akkumulátor kimeríti a műszaki hiba vagy elakadás fogalmát. A slusszkulcs elvesztése, megsérülése, vagy rossz üzemanyag tankolása nem minősül lerobbanásnak és nem esik ezen eljárás alá.

Személyi baleset
Az érintett személy önhibáján kívül történt személyi sérülés.

Gépjárműbaleset
Minden olyan gépjárművel bekövetkezett baleset, amelynek következtében az utazás megszakad. Például: ütközés, összeütközés, felborulás, árokba csúszás, beszorulás, vagy elsüllyedés.

Súlyos betegség/baleset súlyos utóhatásai
Betegségek vagy balesetek utóhatásai komolynak minősülnek, ha az eredménye ideiglenes, vagy tartós munkára való alkalmatlanság.